New Jordal Swingers

New Jordal Swingers

Etter suksessene med fullsatte hus og høy steming i 2015, 2016 og 2017,returnerer New Jordal Swingers til Olsen På Bryn i juni 2018.

 

Fra:

Den 01/06 2018 kl. 22:00


Til:

Den 02/06 2018 kl. 02:30

Tilbake til listen