Ole Paus - Ekstra konsert

Ole Paus - Ekstra konsert

På grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, er konserten flyttet til 22 februar. Mail vil bli sendt ut til alle som kjøpt billett til 26. januar.

 

Denne mannen går aldri av moten og er en av Norges mest fargerike og folkekjære artister. I årtier har Ole Paus underholdt i hver en liten avkrok av vårt langstrakte land. Utover å ytre sine meninger i musikkform, er også Paus kjent som forfatter og foredragsholder. Gjennom flere kronikker og innlegg har han satt seg selv i skuddlinjen for kritikk, men som den nøyaktige og tankevekkende personen han er, er det ennå ingen som har greid å målbinde ham.

Grunnkonseptet til Ole er å bruke tanker, kunnskap og opplevelser fra over seksti år på jorden til å kaste et nytt og annerledes lys over dagen i dag og stedet vi befinner oss på. Ole tar alltid utgangspunkt i det aktuelle publikum og den aktuelle dagen, og henter elementer fra både konsert-, kåseri- og stand up – formen.

Hensikten er å bruke eget liv og egne iakttakelser til å bevege hver enkelt tilstedeværende til å erkjenne at vi er barn av den samme hverdagen. Satire og poesi er bare to forskjellige måter å lyssette den samme virkeligheten på. Ole innehar et stort repertoar og et unikt talent og er en svært allsidig artist...

Ole kom med sitt siste album AVSLUTNINGEN I 2013. Og, atter en gang gikk Ole`s album til topps her hjemme...

 

Fra:

Den 22/02 2019 kl. 21:30


Til:

Den 23/02 2019 kl. 01:00

Tilbake til listen